UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest LANESTA. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności. Klikając WYŚLIJ akceptujesz wszystkie powyższe warunki.

Dotacje UE

LANESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. "Internacjonalizacja firmy LANESTA na rynkach zagranicznych w ramach promocji branży mody polskiej". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020 (konkurs nr 8/2021).

Krótki opis projektu:

Firma LANESTA Sp. z o.o. planuje wziąć udział w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Firma planuje wziąć udział w 1 wydarzeniu targowym w charakterze wystawcy: Bride Show. W ramach udziału w targach firma przygotuje także panel promocyjny Marki Polskiej Gospodarki. Firma weźmie udział w 2 wyjazdowych misjach gospodarczych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W ramach misji gospodarczej firma weźmie udział w 2 wydarzeniach: 1) w ramach programu promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju wymagane jest obowiązkowe uczestnictwo w Polsko-Emirackim Forum gospodarczych oraz 2) w międzynarodowych targach International Fashion Week Dubai. W ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu firma przeprowadzi także dodatkowe działania promocyjne: zleci przygotowanie i produkcję materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci katalogów i ulotek. Projekt dotyczy promowania produktu i marki produktowej firmy przy wykorzystaniu założeń wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki. Projekt będzie finansowany z własnych środków wnioskodawcy i z otrzymanej dotacji w formie zaliczki i refundacji

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy LANESTA na rynkach zagranicznych poprzez udział w międzynarodowych targach dla branży mody polskiej. Firma planuje również wykreowanie wizerunku firmy, jako solidnego partnera biznesowego oferującego wysokiej jakości produkty. Rezultatami projektu będą: wzrost wartości eksportu w sprzedaży ogółem i nowe podpisane kontrakty handlowe na rynkach zagranicznych. Dzięki udziałowi w targach i wyjazdowej misji gospodarczej firma pozyska potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych, a następnie z wybranymi podpisze umowy handlowe. Działania te, poprzez podpisanie nowych kontraktów handlowych, przełożą się na zwiększenie produkcji sukien oferowanych przez firmę LANESTA, a co za tym idzie zwiększenie przychodów spółki z eksportu, zwiększenie rozpoznawalności marki oraz promowanie polskich marek na arenie międzynarodowej.

Przewidywane rezultaty projektu/planowane efekty:

  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.]: 3
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 3 750 000.00 [zł]
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 390 000.00 [zł]
    wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 217 800.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 185 130.00 PLN

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.